Nắng Sài Gòn là một cửa hàng cà phê nổi tiếng tại thành Phố Ninh Bình. Cửa hàng này sử dụng dịch vụ quảng cáo Facebook để tăng tương tác. Nhắm quảng bá thương hiệu và tăng lượng khách háng cho cửa hàng.

Nắng SG

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *